Select Page

TOETUSED

Perioodil 17.02.2014 kuni 30.09.2014 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „VSM (Visual State Mapping),  ettevõtte olemasolevate äriprotsesside kaardistamine. Töövoo korraldamine” Aktsiaseltsis BHC. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.

Perioodil 23.01.2017 kuni 22.07.2018 toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel projekti “BHC OMATOODE MFP” 257 035 euroga.  Projekt saab toetust EASi “Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede” raames. Projekti eesmärkideks on: 1) Tehnoloogiliste eelduste loomine uute toodete pakkumiseks ja uute turgude teenindamiseks. 2) Uute omatoodete ja nendega seonduva MMO kaubamärgi arendamine. 3) Töökorralduse efektiivsuse tõstmine. 4) Inimeste kvalifikatsiooni kasvatamine. 5) Turunduse ja müügialase võimekuse kasvatamine uute eksporditurgude avamiseks.

Perioodil 21.01.2019 kuni 20.07.2020 toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel projekti “Arenguprogammi 2. osa” (reg.nr. EU53002) maksimaalselt 160 065,00 euroga. Projekt saab toetust EASi “Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede” raames. Projekti eesmärkideks on: 1) Tehnoloogiliste eelduste loomine uute toodete pakkumiseks ja uute turgude teenindamiseks. 2) Uute omatoodete (MFP) arendamine. 3) Töökorralduse efektiivsuse tõstmine. 4) Turundusalase võimekuse kasvatamine uute toodete turule pakkumiseks.